Kassaaparaat mis see on

https://prosta-l.eu/ee/Prostero - Looduslik teraapia eesnäärmeprobleemide korral!

Kõik maksumaksjad, kes on kohustatud kassasüsteemi kaudu toodete ja teenuste müüki registreerima, on hästi teadlikud sellest, kui üksikasjalikud nõuded kõnealuse seadme käitamiseks peavad olema. Sellistest tingimustest pärinevad joogid on vajalikud kassa regulaarse tehnilise kontrolli teostamiseks. Mida see pärineb ja millal seda teha? Mis on maksekassa ja tehniline ülevaade? Selle kohta allpool.

Koos käibemaksuseadusega peavad kassaaparaadid olema korrapäraselt tehnilise kontrolli all. Pärast seda kuupäeva on seda aega pikendatud. Selline ülevaade saadakse vastava teenistuse poolt. Enne 1. detsembrit 2008 viidi kassaaparaatide tehniline kontroll läbi kuni aastani. Praegu kohaldatavate õigusaktide põhimõtte kohaselt tuleks kassaseadmete tehnilist läbivaatamist iga kahe aasta tagant alates fiskaaliseerimisest või viimasest läbivaatamisest. Edukalt, kui maksumaksja ei täida sellist avaldust, et talle kohaldatakse sanktsioone. See hõlmab muu hulgas võimalust määrata maksumaksjale trahv maksukuritegude eest, sest kassaaparaadi perioodiliseks läbivaatamiseks jätmise küsimust käsitletakse kui raamatu ebaõiget pidamist. Selline põhjendus tuleneb materjalist 61 § 3 k.kš.Küsimus on arenemas, mille käes mõtleb sellise läbivaatamise läbiviimine? Loomulikult kuulub viimaste edusammude tähtaegade jälgimine maksumaksjale, mitte saidile. Aruande kuupäeva ühendamisel peaks sularahaautomaadi omanik teavitama teenistust sellisest vajadusest. Kassa teenus koos § 31 lõikega 3; 4 sularahaautomaatide otsused peaksid tegema kassaseadmete kohustusliku tehnilise kontrolli viie päeva jooksul alates teate saamisest.Samuti peaks maksumaksja hoolitsema selle eest, et kohustusliku kassasüsteemi läbivaatamise tähtaja täitmata jätmine toob kaasa vajaduse allahindlust tagasi osta selle ostmise kuupäevast. Maksumaksjatele kohaldatakse selliseid karistusi, mis kolme aasta jooksul alates kaupade / teenuste müügi registreerimise alguskuupäevast ei kehtestanud ettenähtud tähtajaks head teenindust tehniliseks täitmiseks kassaaparaati.Kokkuvõttes tasub meenutada, et läbivaatamise kuupäeva säilitamise eest vastutab ainult kasutaja.