Ohtliku piirkonna maaratlus

Kuna hiljuti oli Euroopa Liidus jõus muid julgeolekueeskirju, otsustati määrused ühtlustada. Kehtestatud on ATEX-i nõuded, millele viidatakse potentsiaalselt plahvatusohtlike piirkondade ja nendes piirkondades kasutatavate raamatutarvikute puhul. Nende muudatuste lõpp on riski maksimaalne vähendamine või selle täielik kõrvaldamine, mis on seotud toodete kasutamisega piirkondades, kus võib esineda plahvatusoht, st EX tsoonides.

EX-i nõuded ja täpsemalt direktiiv määratlevad nõuded, millele peab vastama toode, mida tohib kasutada plahvatusohtlikes kohtades. Süsteemi peamine eesmärk on nendes potentsiaalselt plahvatusohtlikes tsoonides seadmete ja kaitsestiilide vastavusmenetluste ühtlustamine ja nende hõlpsa liikumise tagamine Euroopa Liidus.See direktiiv hõlmab kõiki elektrilisi ja mitteelektrilisi nõusid ning kaitsemeetmeid, mis ohverdatakse plahvatusohtlikes kohtades. ATEXi nõudeid kohaldatakse ka ohutus-, juhtimis- ja haldusseadmete suhtes, mis suunatakse väljapoole plahvatusohtlikku keskkonda. Nad ei taha, et nad saaksid iseseisvalt töötada, kuid nad täiendavad seal kasutatavate tööriistade ja kaitsesüsteemide ohutust.Samuti määratleb direktiiv, kuidas näidata toote vastavust ATEX-i nõuetele. Nendele vajadustele vastavad tooted, s.o reegliga harmoneeritud standardid, peavad vastama ka teatud nõuetele. Tõdede rakendamine ei ole vajalik, ja ka vastavusmenetlus ise on. See puudutab põhimõtteliselt vastavust Euroopa Komisjoni teatise alusel tegutsevale asutusele. Kõrvalekaldeid võib esineda ainult kolmanda kategooria elektriseadmete ning teise ja kolme kategooria mitteelektriliste seadmete puhul.Kui neid elemente nõutakse, võib vastavusdeklaratsiooni sel juhul välja anda selle seadme tootja ilma teavitatud asutuse osaluseta. Nõudeid peetakse siiski ka samaks, et sama tootja on oma toote turuleviimisel sellisel kujul ettevaatlik.Kui ta otsib põhinõudeid, on võimalikud elektriliste ja mitteelektriliste seadmete sertifitseerimine, enesesertifitseerimine, töökoha nõuded ning Euroopa Liidu väljaku kohustuslikuks muutmine ja hea olemuse nautimine.