Pangariski hindamine

Plahvatuskaitse dokumentVastavalt majandus-, positsiooni- ja sotsiaalmeetodi ministri 8. juuli 2010. aasta seadusele peab iga kauplus töötama välja „Dokumendi töökohtade kindlustamiseks plahvatuse eest”. See kehtib tervishoiu- ja ohutusnõuete kohta koos plahvatusohtliku keskkonnaga.

Kes peab selle standarddokumendi välja andma?Stardieelne dokument on mõeldud väljastamiseks üksustele, kes juhivad tootmis- ja / või tehnoloogilisi protsesse, kasutades esemeid, mis võivad moodustada plahvatusohtlikke segusid ja ladusid, kus neid hoitakse. Kui riskianalüüs on positiivne, tuleb koostada plahvatuskaitse dokument.

Mida näitab plahvatuskaitse dokument?Selline dokument peaks sisaldama üksikasjalikku teavet kaitsemeetmete probleemi ja plahvatuse mõju piiramise kohta konkreetsetes ohtlikes piirkondades.Samuti on tööandja deklaratsioon plahvatuse pakkumisega seotud seadmete nõuetekohase ja kindla toimimise ning riskihindamise kohta kohustuslik ka viimasele.Dokument peaks sisaldama ka kinnitust seadmete ja asutuste kohta, kes täidavad kõiki nõutavaid ohutus- ja hooldusstandardeid. Loomulikult kehtivad tervise- ja ohutusnõuded ka töötajatele, siis peab avaldus selgitama välja, millised kaitsemeetmed on alustatud ja nende jaoks ning kuidas töökeskkonna ohutuse kasutamine on korraldatud.

Kes hindab plahvatuse riski?Plahvatusohu hindamine peaks olema see, mille professionaal on teinud viimasel väljal. Tõenäoliselt eksisteerib näiteks ehitusekspert ja dokument ise esitatakse tööandja poolt sertifikaatide ja tehnoloogilise protsessi tundmise põhjal.