Tookoodeks

Töökoodeksi sätete kavandamisel vastutab tööandja ohutute ja hügieeniliste töötingimuste tagamise eest ning kõik nõud ja organisatsioonid peavad saama sertifitseerida, s.o CE-vastavusmärgise.

Sertifitseerimine, st toodete vastavushindamine on süsteemse tasemetesti mehhanism, mille korral konkreetne toode vastab erinõuetele (see puudutab ohutusnõudeid. Masinate sertifitseerimisel on vähe aspekte. Selle peab võtma projekteerija projekteerimise ajal või tootja rakendamisjärgus. Sertifitseerimise võib teha toodete saaja või üksus, mis on sõltumatu toodete kujundajast, tootjast või vastuvõtjast.Masinate seaduslik sertifitseerimine kehtestati 17. mai 2006. aasta direktiiviga 2006/42 / EÜ masinate jaoks. Sellega tutvustati Poola õiguskorda majandusministri 21. oktoobri 2008. aasta otsusega masinate miinimumnõuete olukorras (seaduste ajakiri nr 199, punkt 1228, mis takerdus 29. detsembril 2009 töösse.Masinatõend kehtib masina enda, vahetatavate seadmete, turvakomponentide, tõsteseadmete, kettide, trosside ja rihmade kohta.Kogu Euroopa Liidu masinate sertifitseerimise kriteeriumid on esitatud lisas nr 2006/42 / EÜ pealkirjaga: Masina projekteerimise ja ehitamise olulised tervisekaitse ja tervisekontrolli nõuded.Lisaks tutvustatakse selle direktiiviga masinate jaotust eriti rasketeks ja muudeks.Masinate ja lisaseadmete sertifitseerimine, mis määratleb nende töö ja kogumisega seotud kõrge riskitaseme, toimub juba projekteerimisperioodil. Muud seadmed ja asutused peavad olema sisemise tootmiskontrolli käigus sertifitseeritud.Kokkuvõtteks võib öelda, et iga seade ja masin, mis võib elaniku tegevusele või tervisele ohtu seada ja koha hõivata, kuulub sertifitseerimisele, st vastavushindamisele.