Varssavi riided

Igas ettevõttes, kus ta naaseb õhu segu tekitamiseks gaaside, aurude ja tuleohtlike ududega, on süttimise oht ja selle tagajärjel plahvatus. Tootmisprotsessi käigus paigaldatakse ja kogutakse pidevalt elektrostaatilisi laenguid.

Kogunenud aktiivsuse heitmed on populaarsed ka täielikult tuleohtlike ainete valdkonnas ning ohustavad töötajate ja täiskogu turvalisust. Tööandja poolel on tagada, et need ained juhitakse õhku ja takistatakse nende nõuetekohast ventilatsiooni. See on juua paljudest ülesannetest, mis talle on antud majandusministri 8. juuli 2010. aasta määrusega, pidades silmas töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõudeid koos ettepanekuga esineda plahvatusohtliku keskkonna mõttes.Tööandja peab andma oma töötajatele ohutud töötingimused ning kui hoolimata kõigist selles projektis esitatud meetmetest on haiguspuhangu oht, peab ta sellest meeskonda üksikasjalikult teavitama, määrama kindlaks ohu ulatuse, jälgima pidevalt olukorda ja minimeerima võimaliku plahvatuse negatiivsed mõjud. Selles mõttes luuakse plahvatusohutuse dokument, st plahvatuskindel dokument. Ta peab seisma enne rolli loomist ohtlikus valdkonnas. Seadusega kohustub tööandja:- vältida plahvatusohtliku keskkonna teket, \ t- eespool nimetatud süütamise vältimine atmosfääri,- sellest tuleneva plahvatuse kahjuliku mõju minimeerimine.Dokumendis on tööandja eesmärk salvestada kõik ohustavate seadmete juhtimis- ja hooldustööd. Selles täpsustatakse ettevaatusabinõude tüüp, on vaja täpsustada risk ja eluase, kus süttimine võib toimuda. Töötaja on kohustatud tutvuma kogu ohutsooniga (0, 1, 2, 20, 21, 22. Juurdepääs ohutsoonile peab olema spetsiaalselt märgistatud kollase hoiatuskolmnurgaga, mille keskel on must EX. Samuti peab tööandja kindlaks määrama evakueerimise viisid, samas kui raudteede rajamisel tehase piirkonnas, millel on ohtlikule piirkonnale prestiiþ, soovib DZPW pidevalt ajakohastada.